A számviteli törvény 2021. évközi és 2022. év eleji változásai

44 450 Ft

Képzés időtartama: 7 óra

I. A számviteli törvény 2021. évi évközi valamint 2022. év eleji változásai és gyakorlati alkalmazásuk

1.  A számviteli törvény 2021. évi évközi változásai

            A mérlegképes minősítés automatikus megszerzése

            Változás az alanyi körben

2. A számviteli törvény 2022-től hatályos változásai

            A know-how minősítése a szellemi termékeken belül

            A szerződés elszámolási egységére vonatkozó előírások alkalmazása alóli mentesülés

            Fejlesztési támogatások elhatárolása

            A bekerülési értékre vonatkozó előírások változása

            A könyvvizsgálói jelentést érintő módosítások

II. Az értékesítés nettó árbevétele, egyes gazdasági események számviteli elszámolása

1. Az értékesítés nettó árbevételének számviteli elszámolása

•       Az értékesítés nettó árbevételének fogalma, csoportosítása

•       Számviteli elszámolás: bruttó vagy nettó módon?

2. Egyes gazdasági események számviteli elszámolása

2.1. Ingatlanok értékesítésével és bérbeadásával kapcsolatos árbevétel elszámolása

            Telek és épület értékesítésének könyvelése

            Az új és az újnak nem minősülő ingatlanok értékesítésével kapcsolatos számviteli és adójogi kérdések

2.2. A barterügyletek elszámolása, forintos és devizás barter ügyletek

2.3. Az exportértékesítés árbevétele, a kapcsolódó fuvarköltség elszámolása

2.4. Bizományosi ügyletek elszámolása

2.5. Termékértékesítés webáruházban: a számviteli elszámolásra vonatkozó előírások

2.6. Az áruértékesítés számviteli elszámolása, az ehhez kapcsolódó göngyölegek számviteli kezelése

            A göngyölegek fogalma, fajtái

            Az idegen göngyölegek számviteli elszámolása, átminősítése saját göngyöleggé

            A saját göngyölegek értékesítésének elszámolása

            A vevő által visszaküldött göngyölegek számviteli kezelése és kapcsolódó adójogi kérdések

2.7. A közvetített szolgáltatások számviteli elszámolása, adójogi kezelése

            Közvetített szolgáltatások: fogalmi meghatározások a különböző jogszabályokban

            Alvállalkozói teljesítés és a közvetített szolgáltatás kezelése

            A közvetített szolgáltatások számviteli elszámolása és az alkalmazott készletnyilvántartás összefüggései

            Közvetített szolgáltatások: hogyan veendő figyelembe az egyes adók alapjának   meghatározásakor

2.8. Az előlegek számviteli elszámolása

            Kapott előlegek elszámolása, forintban és devizában kapott előlegek

            Az előlegek beszámítása az elszámolt teljesítésbe forintos és devizás ügyletek esetén

2.9. Az értékesítés nettó árbevételének sajátos területe: a projekt elszámolásra vonatkozó előírások

            Az összemérés számviteli alapelvének érvényesülése

            A szerződés elszámolási egységének fogalma

            A teljesítési fok és a készültségi fok fogalmának meghatározása

            A teljesítési fok meghatározásánál alkalmazható módszerek

            A szerződés szerinti ellenérték elszámolásának kapcsolata az időbeli elhatárolásokkal, ennek lehetséges esetei

            A szerződés elszámolási egységéhez kapcsolódó befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás, továbbá félkész termék vagy késztermék készletként történő kimutatása

            Céltartalék képzés lehetősége: a hátrányos szerződésekből, továbbá a szerződés elszámolási egységét érintő jövőbeni veszteség fedezetére

            Gyakorlati példák a projekt-elszámolás könyvelésére

2.10. Az engedmények számviteli elszámolása

            Az engedmények típusai

            A konkrét értékesítéshez kapcsolódó engedmények számviteli elszámolása és adójogi     kezelése

            A kereskedelmi akciókkal kapcsolatos könyvelési sajátosságok:

            „Négyet vásárol, az ötödiket ingyen adjuk” akciók

            Az áfa, mint engedmény – az áfa mentesség keretében értékesített termékek elszámolása

2.11. Az utalványok értékesítésének számviteli elszámolása

            Az utalványok fogalma, típusai

            Az utalványok értékesítésének elszámolása egycélú és többcélú utalvány esetén

            Az utalványok beváltásának elszámolása egycélú és többcélú utalvány esetén

2.12. Az időszakos elszámolású ügyletek számviteli elszámolása, a kapcsolódó adójogi előírások

         Gyakorlati példák az időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozóan

III. Egyéb bevételekre és ráfordításokra vonatkozó előírások, egyes gazdasági események elszámolása

3.1. Az egyéb bevételek és ráfordítások meghatározása a számviteli törvényben

3.2. Az egyéb bevételt-ráfordítást érintő egyes gazdasági események és számvitei elszámolásuk

3.2.1. Bírság, késedelmi kamat, kötbér, kártérítés, behajtási költségátalány elszámolása

3.2.2. Céltartalékokkal kapcsolatos előírások, céltartalék képzés és felhasználás

3.2.3. Utólag kapott és adott engedmények elszámolásával kapcsolatos előírások

3.2.4. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítésének nettó módon történő elszámolása

3.2.5. Eszközátadások, átvételek egyéb jogcímen történő elszámolása (apport, térítés nélküli átadás-átvétel, tulajdonos felé történő átadás)

3.2.6. Leltári többletként fellelt eszközök, ajándékként, hagyatékként kapott eszközök elszámolása

3.2.7. Adóvisszatérítéssel, elengedett bírsággal, pótlékkal kapcsolatos események elszámolása

3.2.8. Elengedett kötelezettségek és követelések elszámolása

3.2.9. Behajthatatlan követelések elszámolása, a behajthatatlanság feltételei. Követelések értékvesztése és visszírása

3.2.10. Adott és kapott támogatások elszámolása

3.2.11. Fejlesztési célra kapott támogatások elszámolása

3.2.12. Költségek és ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások elszámolása

3.2.13. A támogatások visszafizetésével kapcsolatos gazdasági események

3.2.14. Engedményezés, tartozás átvállalás

Kategória:
Bevásárlókosár
Nincs termék a kosaradban!