Társadalombiztosítás a gyakorlatban

25 400 Ft

Képzés időtartama: 4 óra

1. Munkaviszony, megbízás elhatárolása. Ügyvezetők jogviszonyai és tb közterhei

Munkaviszony és megbízás közötti különbségek bemutatása, kiemelve a színlelt szerződés jellemzőit;

A munkaviszony és a megbízás elhatárolására épül az ügyvezetők biztosítási jogviszonyainak (munkaviszony, megbízás, társas vállalkozói jogviszony) bemutatása, és az egyes jogviszonyokhoz kapcsolódó tb közterhek ismertetése;

Az ügyvezetői társas jogviszony témakörének továbbviteleként kerül bemutatásra és részletezésre a társas vállalkozói jogviszony, kiemelve az egy vállalkozáson belüli többes jogviszonyt.

Példák

2. Keresőtevékenység eltérő szabályozásai, Diákok foglalkoztatása, Pénzbeli ellátások egyidejű folyósítása, Megváltozott munkaképességű személyek

Keresőtevékenység eltérő szabályozásai (kitérve az egyéni-, és társas vállalkozói tevékenységre, és az egyszerűsített foglalkoztatásra is). Kisgyermekesek munkaviszonyban és vállalkozói jogviszonyban.

Ismertetésre került a keresőtevékenység fogalma az egészségbiztosítás-, a családtámogatás szabályaiban. Ehhez kapcsolódóan kerül bemutatásra a tb közterhek fizetése munkaviszonyban és vállalkozásoknál gyermekgondozási díj-, gyermekgondozást segítő ellátás-, gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt.

A kisgyermekes munkavállaló kapcsán az előadás kitér a kisgyermekes munkavállalókra vonatkozó munkajogi szabályokra, és azok alkalmazására.

A keresőtevékenység témakörének teljesebb ismertetése kapcsán bemutatásra kerül az egyszerűsített foglalkoztatás, mint keresőtevékenység és az egyszerűsített foglalkoztatás főbb szabályai, és azok alkalmazása.

Példák

Diákok foglalkoztatása (munkaviszony, megbízás, iskolaszövetkezet, őstermelő, hallgatói munkaszerződés) és ehhez kapcsolódó közteherfizetés

A keresőtevékenység témakörének folytatásaként ismertetésre kerül, hogy mire kell figyelemmel lenni a diákok munkaviszonyban, megbízásban, iskolaszövetkezetben, őstermelőként, hallgatói munkaszerződésben történő foglalkoztatásakor, és ezen foglalkoztatáskor milyen tb közterheket kell fizetni.

Pénzbeli ellátások egyidejű folyósítása (nyugdíj, táppénz, gyed, gyes, gyet).

A társadalombiztosítás esetén gyakori kérdés, hogy mikor milyen ellátás folyósítható egyidejűleg, így az előadásban röviden bemutatásra kerül, hogy a nyugellátás, a táppénz és a gyermekgondozáshoz kapcsolódó ellátásokból melyek, milyen feltétel mellett folyósíthatók egyidőben.

Példák

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása és tb közterhei

Megváltozott munkaképességű személyek ellátásának elhatárolása a nyugellátástól.

Bemutatásra kerül, hogy a munkaviszonyban milyen esetben minősülhet nyugdíjasnak a megváltozott munkaképességű személy. Az előadás kitér a munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyekre vonatkozó munkajogi szabályokra, és az általuk fizetendő tb közterhekre.

Végezetül bemutatásra kerül a megváltozott munkaképességű személyek vállalkozói jogviszonyban folytatott keresőtevékenysége és az ehhez kapcsolódó tb közteherfizetés.

3. Járulék-, és szociális hozzájárulási adókedvezmények alkalmazása, Tb keretében nyújtható egészségügyi szolgáltatások (kitérve a külföldön tb támogatással igénybe vehető ellátásokra). Egészségügyi szolgáltatások fedezetére fizetett járulékok.

Járulék-, és szociális hozzájárulási adókedvezmények alkalmazása

Családi járulékkedvezmény és annak gyakorlati alkalmazása

Példa

Szociális hozzájárulási alábbi kedvezmények példákkal alátámasztva

 • Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény
 • Munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény
 • Három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény
 • Megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény
 • Közfoglalkoztatottak után igénybe vehető adókedvezmény
 • Kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény
 • Kutatás-fejlesztési (fejlesztő) tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény
 • Védett korban elbocsátott köztisztviselők utáni kedvezmény
 • Szakképzéshez kapcsolódó kedvezmények

Tb keretében nyújtható egészségügyi szolgáltatások (kitérve a külföldön tb támogatással igénybe vehető ellátásokra). Egészségügyi szolgáltatások fedezetére fizetett járulékok.

Társadalombiztosítás egyik legismertebb ellátása az egészségbiztosítás természetbeni ellátása, azaz az egészségügyi szolgáltatás. Az előadás keretében elhatárolásra kerül

 • biztosítási jogviszonytól függetlenül járó egészségügyi szolgáltatások köre,
 • teljes térítés mellett nyújtott egészségügyi szolgáltatások,
 • tb támogatottan nyújtott térítésmentes, és részleges térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások.

Tb támogatottan nyújtott ellátásokhoz kapcsolódóan bemutatásra kerül

 • Külföldi gyógykezelés az uniós rendeletek alapján
 • Határon átnyúló egészségügyi ellátás
 • Külföldi gyógykezelés méltányosságból

Végezetül az előadás az egészségügyi szolgáltatások fedezetére fizetett járulékok ismertetésével zárul

 • társadalombiztosítási járulék
 • tb keretében kötött egészségügyi megállapodás alapján fizetendő járulékok
 • egészségügyi szolgáltatási járulék.
Kategória:
Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!